Share |

Kotisairaanhoito

 • lääkehoito (lääkkeiden jako, lääkkeiden anto, lääkevaikutusten seuranta ja reseptiasiat)
 • ommelten ja hakasten poisto
 • näytteiden ottaminen ja toimittamien tutkittavaksi
 • haavanhoito, ihon hoito ja sidokset
 • katetrointi
 • avannehoito
 • korvahuuhtelu
 • rokotukset
 • injektiot (Klexane, B12 vitamiini, reumalääkkeet ym.)
 • mittaukset (verenpaine, verensokeri, hemoglobiini ja saturaatio)
 • Marevan-ohjaus, aloitus ja lääkevaihdot
 • toimintakyvyn arvoiminen (muisti-,ravitsemustestit ym.)
 • terveydentilan ja -voinnin seuranta
 • ohjaus ja neuvonta
 • lääkärikonsultaatiot

Sairaanhoitopalvelut ovat lääkärin määräämää hoitoa ja monet niistä voidaan toteuttaa myös asiakkaan omassa kodissa, vaivattomasti ja asiakkaalle parhaiten sopivana ajankohtana. Säännöllinen voinnin ja perussairauksien seuranta edesauttaa toimintakyvyn ylläpitämistä ja mahdollistaa nopean reagoimisen terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin.

Hoivapalvelut ja tukipalvelut

 • perushoito, hoiva ja voinnin tarkkailu
 • peseytymisapu
 • puolesta asiointi (apteekki, kauppa, terveyskeskus ym.)
 • ulkoiluapu
 • saattaja-apu ja ajanvaraukset (sairaala- ja lääkärikäynnit ym.)
 • omaishoitajan lomitus
 • apuvälineiden kartoittaminen ja hankinta
 • hoitotuki- ja asumistukiasioissa avustaminen
 • ohjaus ja neuvonta 

Hoivapalvelut ovat asiakkaan avustamista ja tukemista tavanomaisissa päivittäistarpeissa ja niillä pyritään parantamaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Säännöllisestä hoiva- ja hoitotyöstä on mahdollista saada kotitalousvähennys verotuksessa, joka on vuonna 2017 50 % (omavastuu 100,00 €).

Palvelut räätälöidään aina toiveiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.